Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Pomoc dla kombatantów

Kombatanci oraz inne osoby uprawnione, jak również wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych składając prośbę bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Czytaj więcej: Pomoc dla kombatantów