Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

LOGO GOPS CELESTYNOW

30 kwietnia - Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

 

xPlakat przemoc 566x800.png.pagespeed.ic.KtK9BvcHuq

 

„Nie zabolało mnie to, że mnie uderzył (…),

tylko zabolało mnie to, że tata mnie uderzył.

(…) To po prostu było tak, serce mi pękło, jak mój

ukochany człowiek na świecie mógł mnie uderzyć.

Strasznie to na mnie wpłynęło, pamiętam to do

dzisiaj, wszystko"

Dzień został ustanowiony w 2006 r. przez amerykańską organizację EPOCH (End Physical Punishment of Children) w celu zwrócenia uwagi na problem stosowania kar cielesnych wobec dzieci.

Celem inicjatywy jest przekonanie rodziców i opiekunów dzieci, że rezygnacja z przemocy i kar fizycznych, to jeden z niezbędnych warunków pomyślnego rozwoju dziecka.

W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej i Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim, postulowany przez Rzecznika Praw Dziecka.

Nie bądź obojętny wobec przemocy zwłaszcza w stosunku do dzieci, które same nie potrafią się bronić.

Widzisz? REAGUJ! Pamiętaj, że każdy „klaps” ma swoje odzwierciedlenie w psychice dziecka, niesie ze sobą wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szeregu negatywnych konsekwencji emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych.

 

Telefon alarmowy: 112

Całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: „Niebieska Linia” - 800 12 00 02

 

Cytat z raportu z badań „Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.